Xuất tinh vào mông con em gì vợ cuồng dâm thủy

#1 Zoom+
311

Xuất tinh vào mông con em gì vợ cuồng dâm thủy, theo hầu gối chăn hết mực. Ông suy nghĩ phần mình, sex hàn quốc hay có phần dè sẽn chăng?, như lòng tự ái hơi trỗi dậy bèn ra lệnh cho sơn sửa lại sảnh đường, nơi chỉ có thượng khách mới được mời tham dự, hay ngày giỗ gia tiên, Tết nguyên đán. Mình thiếu tế nhị, vạn lời đồn ra mất uy tín khó làm ăn giao tế trong giới thương mãi sau nầy. Tú Quyên là em dâu chú bác theo làm việc với mình hơn hai mươi năm. Các hầu nữ còn cho lên tỳ thiếp bên mình như vợ…

..........